3 εξωτερικές πισίνες κολύμβησης

3 εξωτερικές πισίνες κολύμβησης

 (γλυκό νερό)