Σύστημα διαχείρισης κτηρίων

Σύστημα διαχείρισης κτηρίων

Το ξενοδοχείο λειτουργεί υπό BMS για να επιτρέψει την αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας. Επιπλέον, το ξενοδοχείο υιοθετεί μια σειρά από λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, φιλικές προς το περιβάλλον, όπως υαλοπίνακες εξοικονόμησης ενέργειας, χρήση αερίου, σύστημα διαχωρισμού απορριμμάτων, λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας και άλλα.