Οργανωμένη παραλία

Οργανωμένη παραλία

 (άμμο και χαλίκι) με ντους, W.C., αποδυτήρια και ξύλινες ράμπες