ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Από τότε που συστάθηκε, η Εταιρεία μας ενστερνίστηκε μια φιλοσοφία εστιασμένη:

  • Στην ανάπτυξη καινοτόμων επενδυτικών πρωτοβουλιών
  • Στο εντοπισμό αφ’ ενός κι αφ’ ετέρου στην ευέλικτη ανταπόκριση στις ανάγκες κάθε τουριστικής αγοράς
  • Στην προώθηση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων και ιδιαιτεροτήτων
  • Στη διάπλαση και διαμόρφωση υπηρεσιών με γνώμονα το σεβασμό προς τον πελάτη βασιζόμενες σε μια  ανθρωποκεντρική προσέγγιση
  • Στο σεβασμό προς το περιβάλλον
  • Στη διατήρηση και στην απασχόληση τοπικού εργατικού δυναμικού
  • Στην έμφαση και προβολή της ταυτότητας κάθε μονάδας
  • Στην υιοθέτηση κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής (αξία στα χρήματα του πελάτη). 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Θέλουμε να κατοχυρώσουμε ηγετική θέση στο χώρο της φιλοξενίας, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των πελατών μας μέσα από διαρκή εξέλιξη των, υψηλής ποιότητας, ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και των, εξαιρετικού επιπέδου, υπηρεσιών μας. Μας ενδιαφέρει να προσφέρουμε στους πελάτες μας τη μοναδική εμπειρία της γνήσιας, παραδοσιακής Ροδιακής φιλοξενίας μ’ ένα χαμόγελο που πηγάζει κατ’ ευθείαν απ’ την καρδιά μας.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ 

Έχοντας πλήρη συνείδηση του ότι ο κλάδος της Φιλοξενίας τελεί σε άμεση και ζωτική συνάρτηση προς το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον του τόπου μας, ο Όμιλος ESPERIA δραστηριοποιείται με τέτοιο τρόπο,  ώστε οι διάφορες επί μέρους δράσεις του να διεξάγονται με σεβασμό στο περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. Είμαστε προσηλωμένοι στην απόλυτη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, στην κορυφή των οποίων βρίσκονται οι ανάγκες των πελατών, μαζί με τη φροντίδα για τους συνεργάτες και τους εργαζομένους μας, με γενικότερο μέλημά μας να τους εμπνέουμε και να τους κινητοποιούμε να συνεισφέρουν στο αναπτυξιακό μέλλον της επιχείρησής μας.